«Βελτίωση δεξιοτήτων και επαγγελματικών γνώσεων εργαζομένων σε θέματα καινοτομίας για την αναβάθμιση επαγγελματικών προσόντων στο Βόρειο Αιγαίο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5114217

ΕΥΡΕΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

Υποχρεωτικό πεδίο.
Υποχρεωτικό πεδίο.
Responsive image