«Βελτίωση δεξιοτήτων και επαγγελματικών γνώσεων εργαζομένων σε θέματα καινοτομίας για την αναβάθμιση επαγγελματικών προσόντων στο Βόρειο Αιγαίο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5114217

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Υποχρεωτικό πεδίο.
Υποχρεωτικό πεδίο.
Responsive image